Betaalmethoden

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

Bankoverschrijving

Koelproduct biedt u de mogelijkheid, per normale bankoverschrijving uw bestelling te betalen.
U bestelt uw product(en) online en ontvangt hiervoor direct per email onze factuur met onze bankgegevens.
Wij verzoeken u, het bedrag binnen 14 dagen naar ons over te maken, waarna wij uw artikelen zullen verzenden.

iDeal


U kunt uiteraard ook via Ideal betalen, waarbij (bijna) elke Nederlandse bank is aangesloten. Kiest u in het betaalproces voor betaalmethode iDeal waarna u in een volgend scherm via uw bank direct veilig online kunt betalen. 

Mr Cash (BE)

Belgische klanten kunnen bij ons via MrCash betalen. Selecteer als betaalmethode MrCash. Let op dat u dan op de beveiligde website van onze betaalprovider uw betaling verricht.

Credit Cards

Petsonline accepteert betaling via Maestro, MasterCard, Visa en American Express. Let op dat u dan op de beveiligde website van onze betaalprovider uw betaling verricht.

 

Sofort Banking (DE)

Duitse klanten kunnen via Sofort Banking betalen. Let op dat u dan op de website van onze betaalprovider uw betaling verricht.

PayPal

Betaling via Paypal is ook mogelijk. Kies als betaalmethode Paypal waarna u in een volgend scherm uw Paypal gegevens kunt invoeren. De kosten voor gebruik van PayPal bedragen 2%.
U kunt ervoor kiezen, na ontvangst van uw goederen te betalen. Hiervoor wordt € 0,99 betaalkosten in rekening gebracht. Let erop dat u eerst al uw gegevens dient in te vullen in de checkout, pas daarna wordt Billink als betaalmethode getoond. Deze dienst wordt in de kassa Billink Achteraf Betalen genoemd. Het maximale factuurbedrag voor particulieren is € 500,--. Voor bedrijven is het ook mogelijk om via Billink achteraf te betalen.
U kunt van deze mogelijkheid alleen gebruik maken onder de volgende condities:
- het factuur- en afleveradres bevinden zich in Nederland.
- Voor particuliere klanten geldt dat er uitsluitend een normaal huisadres gebruikt kan worden, geen postbusadres of kantooradres.
- Voor particuliere klanten geldt dat U minimaal 18 jaar of ouder dient te te zijn.
- Zakelijke klanten dienen bij het maken van de bestelling een geldig KvK en BTW nummer te vermelden.

Met een digitale factuur uw online bestelling betalen via Billink

Billink voert voor Petsonline het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaalverzoek van Billink via e-mail ontvangt om de gekochte producten te betalen. 

Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen, voert Billink een gegevenscontrole uit. Hiervoor geldt onderstaande algemene voorwaarde:

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die de klant in het kader van de bedrijfsvoering

verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd

(overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a. risicoanalyses

b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Voor de betaling achter geldt nog het volgende:
 

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).

Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van

de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze

gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in

de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor

om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een

fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink

gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een

gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien

gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In

geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant

in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de

klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten

bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro

voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het

voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de

vordering is overgedragen.”